Aangifteformulier lichamelijke ongevallen

Ongevallen en letsels

Beste leden,

Bij sporten horen soms blessures die helaas bepaalde ziekenhuis- of artsenkosten met zich mee brengen. Om deze kosten zo spoedig mogelijk terugbetaald te krijgen van de verzekering is het heel belangrijk dat er zo snel mogelijk een “AANGIFTEFORMULIER LICHAMELIJKE ONGEVALLEN” wordt ingevuld.

Lees de onderstaande procedurebeschrijving goed door vooraleer je ons de documenten toestuurt.
Het zou jammer zijn moesten deze onvolledig zijn want dan komen de documenten gewoon terug.

Het formulier kan op twee manieren worden verkregen:
In het materialenhok bij de EHBO-kist
Het document kan hier worden gedownload: Verzekeringsdocument lichamelijke ongevallen
Dit document bestaat uit een officieel stuk van de verzekeringsmaatschappij Arena en een stuk van de Vlaamse Hockey Liga dat moet worden ingevuld door de geneesheer.

Het laatste document kan ook een officieel ondertekend document zijn van de geneesheer met daarin een duidelijke beschrijving van de letsels en de gedane onderzoeken.

Wanneer beide documenten door jullie volledig zijn ingevuld, met uitzondering van het deel dat door het bestuur moet worden ingevuld, dan kan je deze inscannen en per mail doorsturen naar of ze kunnen worden afgegeven aan iemand van het bestuur.

Wij zijn meestal wel aanwezig tijdens de trainingen of wedstrijden. Wij zullen dit op onze beurt vervolledigen, ondertekenen en zo spoedig mogelijk terug naar jullie sturen via het e-mailadres dat in jullie dossier staat. Het is dan alsnog aan jullie om de volledig ingevulde én ondertekende documenten over te maken aan de verzekeringsmaatschappij. De contactgegevens staan duidelijk vermeld op het document.
Mochten hier nog vragen over zijn, dan horen wij het graag.

Alvast dank voor jullie medewerking.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te garanderen. Voorkeuren